Cursurile elaborate de c.d.  de la Centrul de Excelență Energetică și Electronică