Cursurile Centrului de formare continua

Cursul este destinat pentru cursantii de la.......

Modulul „Managementul și Exploatarea Stațiilor de Epurare a Apelor Uzate și Stațiilor de Tratare Apei Naturale” este destinat pentru angajații întreprinderilor furnizoare de servicii de alimentare cu apă și de canalizare.

Модуль „Управление и эксплуатация станций очистки сточных вод и станций очистки природной воды” предназначен для сотрудников предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и канализации.


Cursul „Auditul Energetic al Clădirilor Publice și Sistemelor Inginerești Aferente Acestora” este destinat persoanelor care doresc să fie calificate în calitate de auditori energetici categoria clădiri (orice tip de clădire, inclusiv iluminatul public), cu înscrierea ulterioară în Registrul electronic al auditorilor energetici.

Formarea competențelor de predare a cunoștințelor este unul din modulele ciclului de instruiri oferit de către Proiectul CONSEPT. 

Scopul cursului este de a oferi cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic un training de formare a competențelor de planificare și  desfășoare a sesiunilor de formare metodologice, eficiente și de înaltă calitate. Training-ul este conceput din cinci unități de curs (total 90 ore): două unități de curs pentru contact direct cu o durată totală de 48 ore; două unități de curs pentru lucru independent cu durata de 42 ore; și una zi pentru coaching.

Coordonarea elaborării tezelor pentru  diplomanţii de la specialitatea "Electronica" (SER) şi respectivivele teme ale tezelor de licenţă.

Evaluarea Abilităților este unul din modulele ciclului de instruiri oferit de către Proiectul CONSEPT. 

Scopul cursului este de a oferi cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic un training de formare a competențelor de evaluare a calității predării și învățării. Training-ul este conceput din cinci unități de curs (total 90 ore): două unități de curs pentru contact direct cu o durată totală de 48 ore; două unități de curs pentru lucru independent cu durata de 42 ore; și una zi pentru coaching


Evaluarea Cunoștințelor este al treilea modul din ciclul de instruiri oferit de către Proiectul CONSEPT. 

Scopul cursului este de a oferi cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic un training de formare a competențelor de evaluare a calității predării și învățării. Training-ul este conceput din cinci unități de curs (total 90 ore): două unități de curs pentru contact direct cu o durată totală de 48 ore; două unități de curs pentru lucru independent cu durata de 42 ore; și una zi pentru coaching