Disciplina „PROGRAMARE” prevede studierea limbajului de programare C   pentru studenţii din domeniul telecomunicaţiilor la specialităţile   Electronica, Sisteme Optoelectronice, Teleradiocomunicații, Inginerie și Management în Telecomunicații. Studiul acestei discipline permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe necesare în programarea structurată cu scopul acumulării experienței practice în programarea calculatoarelor.

Disciplina „PROGRAMARE” ocupă un loc important în formarea competențelor specifice ale programului de formare profesională în domeniul telecomunicațiilor. Cuprinde studierea terminologiei cu conținutul ei specific şi principiile care stau la baza programării structurate. Cea mai mare atenţie, acest curs  oferă deprinderilor practice de bază necesare pentru aplicarea calculatorului în rezolvarea problemelor din diverse domenii, precum şi pentru a fi la curent cu cerinţele actuale în acest domeniu.

Misiunea curriculumui la disciplina „PROGRAMARE” este de a forma specialistului în domeniul telecomunicaţiilor competențe profesionale și finalități de a elaborarea şi implementa aplicaţii şi sistemelor informatice, urmărind valorificarea noilor tehnologii, cât şi elaborarea soft-lui pentru domeniul Telecomunicații destinate  eficientizării şi gestiunii de procesare a datelor.