Cursul de „Statistica ramurii”, este ştiinţa care are ca obiect aplicarea metodelor statistice în vederea masurarii, prezentării şi interpretării realităţii economice a întreprinderilor din ramura de telecomunicaţii. În cadrul cursului se studiază fenomenele sociale, economice  de masă şi caracterizează latura cantitativ numerică a acestora, stabilind dimensiunea, dinamica, intensitatea, structura şi mutaţiile de structură, rapoartele de interdependenţă dintre fenomene etc.
         Cerinţele prealabile la însuşirea disciplinei „Statistica ramurii” sunt cunoştinţele dobândite la cursurile de matematică, teoreie economică, microeconomie, etc.
           La rândul său disciplina „Statistica ramurii” stă la baza studierii următoarelor cursuri de pregătire profesională în domeniul Ingineriei și managementului în telecomunicații şi anume: management, economia ramurii,  statistica ramurii, contabilitate, etc.

     Disciplina „Statistica ramurii” ocupă un loc important în formarea competențelor specifice ale programului de formare  profesională a studenților Obiectivele acestui curs sunt studierea metodelor statistice de caracterizare a fenomenelor şi proceselor social-economice de masă, a metodologiei de calcul a indicatorilor statistici şi a rolului acestora pentru fundamentarea deciziilor pe diferite structuri ierarhice ale ramurii de telecomunicaţii.

      Formarea la studenţi a modului de gândire statistic necesar în procesul luării unor decizii economice logice, corecte şi totodată formarea unor specialişti eficienţi. Pentru aceasta studenților li se oferă cele mai recente date statistice.

      Disciplina „Statistica ramurii” participă la formarea competențelor și abilităților profesionale ale studenților pentru a corespunde cerințelor pieței de muncă locale şi internaționale ce se află într-o continuă schimbare.