Studiul Matematicii în Universitatea Tehnică are ca scop să continue contribuirea la formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a reflecta lumea, de a formula şi rezolva probleme pe baza aplicării cunoştinţelor din diverse domenii,  precum şi la înzestrarea cu un set de competenţe,  valori şi atitudini menite să asigură o integrare profersională optimă. Invăţîmăntul matematic universitar tehnic urmăreşte dezvoltarea competenţelor necesare  pentru studiile disciplinelor speciale şi pregătirea personalităţii pentru viaţă şi activitate independentă. Rolul integrator al matematicii în ansamblul disciplinelor ştiinţifice şi tehnice impune cunoaşterea profundă  a unor noţiuni fundamentale şi a unor deprinderi de calcul necesare oricărui student din învăţămîntul tehnic superior.