Cursul de prelegeri Utilaj Tehnologic este destinat studenților și masteranzilor programului de studii universitare ”Tehnologia și Managementul Alimentației Publice”