Cursul „Baze de date” se focusează pe proiectarea, implementarea și utilizarea bazelor de date relaționale. Studenții vor face cunoștință cu noțiunile de bază din domeniul bazelor de date. Sunt analizate diverse modele de date, modalități de proiectare a bazelor de date relaționale, necesitatea și beneficiile normalizării. Studenții fac cunoștință cu limbajul MySQL: definirea și modificarea structurii bazei de date, manipularea datelor, interogarea bazei de date, procesarea interogărilor. Studenții înțeleg necesitatea menținerii integrității datelor într-o bază de date, avantajele și modalitățile de utilizare a vederilor, avantajele utilizării indecșilor ș.a.