Cursul „Tehnici de Comutaţie” este adresat în primul rând studenţilor Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii, dar poate fi util şi altor studenţi, care se ocupă de studierea centralelor telefonice digitale si a sistemelor de switching.

Cursul „Tehnici de Comutaţie” va oferi atât cunoştinţe referitor la construcţia şi funcţionalitatea centralelor telefonice digitale, precum şi va dezvolta competenţe de operare cu partea hardware şi software ale unui sistem de comutaţie.

În cadrul cursului vor fi studiate conceptele de construire ale reţelelor de telecomunicaţii, specificul realizării sistemelor de comutaţie, structura centralelor telefonice digitale, precum şi realizarea apelului prin intermediul acestora.

Cursul dat va dezvolta competenţele necesare unui inginer de TLC.