Cursul este destinat studenților anului I a facultății IMIT, U.T.M.

Obiectul se referă disciplinelor general-inginerești, contribuie la dezvoltatrea imaginației spațiale și pune bazele Desenului Tehnic.

Ca rezultat al studierii cursului studentul trebuie să cunoască entitățile geometrice de bază, să le poată reprezenta pe desen și să știe a rezolva probleme poziționale și metrice referitor la aceste entități.