Cursul este destinat studentilor masteranzi  a programului de stidii .....