Cursul de "Tehnologii de măsurari in telecomunicaţii" este ştiinţa care studiază teoria și practica de bază pentru pregătirea inginerilor-electronişti în domeniul măsurărilor electrice cu mijloace electronice în ramura telecomunicaţiilor moderne .

    Rezultatele planificate ale invațării  constau  în studierea metodelor de măsurare, mijloacelor electronice de măsurare, procedeelor şi algoritmelor de prelucrare a rezultatelor masurărilor, modurilor de transmitere a rezultatelor măsurate, si de a obţine deprinderi practice de utilizare a aparatelor de măsură pentru situaţii standarde si nestandarde.