Cursul „Sisteme și rețele de comunicații digitale” este adresat studenţilor Facultății de  Electronică și Telecomunicații, dar poate fi util şi doctoranzilor sau specialiştilor care se ocupă cu exploatarea sau proiectarea reţelelor de telecomunicaţii.

       Obiectivul principal al cursului „Sisteme și rețele de comunicații digitale” constă în însușirea cunoștințelor de bază privind rețelele de noua generație (NGN) inclusiv arhitectura rețelei, componentele funcționale, protocoalele și  platformele tehnologice utilizate. Cursul SRCD urmărește tendințele actuale de dezvoltare a tehnologiilor de rețea, cum ar fi, spre exemplu, rețelele definite prin software (SDN) și virtualizarea funcțiilor de rețea (NFV).          

        În scopul obţinerii cunoştinţelor şi deprinderilor de planificare şi proiectare a reţelelor de telecomunicaţii cursul „Sisteme și rețele de comunicații digitale” include şi un proiect de an dedicat acestei problematici.