Coordonarea proiectarii tezelor de licenţă la Electronică (SER).