Înainte pentru rezolvarea unei probleme matematice cu ajutorul calculatorului era necesar de a cunoaște unul din limbajele de programare Basic, Fortran, Pascal,... ceea ce frana aplicarea calculatorului în activitatea inginerească. Din această cauză au fost create produse software care permit rezolvarea diferitor probleme matematice fără ca utilizatorul să posede cunoștințe profunde în programare.

Cursul de față este adresat studenților facultății IMIT - ca rezultat însușirea posibilităților de rezolvare problemelor tehnice fără apelarea la limbaje de programare.