„Oamenii ar fi mult mai creativi dacă li s-ar explica în ce constă, de fapt creativitatea” (A. Haven).

Cursul este destinat studentilor masteranzi ai specialităților de la facultatea „Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi”. Scopul principal al Disciplinei este de le „explicat studenților în ce constă, de fapt, creativitatea”. Obiectivul principal al disciplinei: formarea unui ansamblu integrat de cunoștințe, abilități și aptitudini dobândite de studenți în scopul realizării la nivel calitativ a atribuțiilor și sarcinilor profesionale, care să asigure viitorilor ingineri cunoștințe generale de concepere a sistemelor mecanice noi, care corespund exigențelor prezentului și viitorului în ce privește exactitatea, fiabilitatea, eficacitatea si rentabilitatea acestora. Este componenta unui bloc de unități de curs fundamentale orientate spre dezvoltarea: capacităților de analiză şi sinteză; deprinderilor de cercetare; capacității de a aplica cunoştinţele în practică; capacității de a învăţa; capacității de gândire critică şi autocritică; capacității de a lua decizii; capacității de selectare, analiză şi utilizare a informaţiei. Acest curs se predă  timp de un semestru în anul I de studii.

Nr. ore: prelegeri - 30 ore; seminare - 15 ore. Titular: Dulgheru Valeriu