În sistemul de pregătire a specialiştilor, care vor lucra în domeniul design-ului industrial, disciplina „Teoria şi Metodologia Designului Industrial” constă în acumularea de către studenţi a cunoştinţelor sistematice din istoria şi teoria design-ului. Asimilarea acestor cunoştinţe şi principalelor definiţii ale artelor industiale, în legătură reciprocă cu studierea altor discipline, este menită să asigure nivelul necesar de cultură generală şi dezvoltare progesională a viitorilor designeri.

În rezultatul studierii disciplinei prezente studentul trebuie să cunoască principiile fundamentale ale esteticii industriale ca teorie a design-ului, principalele criterii de apreciere a produselor de design.

În cazul oglindirii versiunilor sau ipotezelor existente despre timpul apariţiei artelor idustriale „Industrial design” o deosbire atenţie trebuie să fie acordată analizei diverselor forme de legături reciproce dintre design şi cultura material – artistică, ştiinţa şi tehnică (invenţii, realizări tehnologice etc.) în diferite etape de dezvoltare a civilizaţiei umane.

Masterandul trebuie să se orienteze corect în particularităţile plastice de evoluţie istorică a stilurilor în arhitectură, artă decorativă aplicată şi design. Viitorul specialist designer va avea posibilitatea să aplice în mod conştient cunoştinţele teoretice din metodologia design-ului în activitatea sa practică de proiectare industrial artistică, să înţeleagă importanţa sarcinilor design-ului în procesul de schimbare spre bine a societăţii.