În sistemul de pregătire a specialiştilor, care vor activa în domeniul designului industrial, ergonomia este o ştiinţă de bază. Scopul predării acestei discipline este de a studia şi a analiza complexul “omul-maşina-mediul ambiant, în corespundere cu cerinţele actuale antropologice, igienice, fiziologice, psihologice, estetice ş. a.

Studenţii studiază acţiunea diferitor factori ai mediului ambiant asupra stării funcţionale şi capacităţii de muncă ale omului, metode de amplasare compoziţională a organelor de comandă şi control a maşinilor, se apreciază zonele de amplasare a utilajului, diferite tipuri de locuri şi poziţii de muncă, recomandări comune pentru proiectarea acestora, luând în consideraţie datele antropometrice.

Obiectivele principale ale cursului „Ergonomia Şi Estetica Industrială ² reprezintă formarea la studenţi a următoarelor abilităţi:

¨ Cunoaşterea noţiunilor generale despre ergonomie. Cerinţe estetice către produsele industriale.

¨ Obiectivele studierii ergonomiei

¨ Metodele de analiză în proiectare.

¨ Legităţile câmpului vizual

¨ Caracteristica poziţiilor de muncă în plan vertical şi orizontal

¨ Proprietăţile utilitar - funcţionale şi estetice ale produselor standartizate

¨ Principiile de mişcare a operatorului în timpul muncii (Economia de mişcări)

   ¨ Cunoaşterea cerinţelor principale către ergonomia mijloacelor de reflectare a informaţiei

¨ Cerinţe estetice către produsele industriale.

¨ Cunoaşterea dimensiunilor antropometrice şi aplicarea lor la realizarea proiectelor ulterioare.

Cursul este orientat spre pregătirea specialiştilor de o calificare înaltă în domeniul proiectării produselor industriale.