În sistemul de pregătire a specialiştilor, care vor activa în domeniul designului industrial, istoria artelor și designului este o ştiinţă de bază. Scopul predării acestei discipline este acumularea cunoştinţelor teoretice de catre studenti în vederea formării cunostintelor si deprinderilor de executare a lucrărilor profesionale. Modulul respectiv este delimitat în două discipline separate: „Istoria artelor” şi „Istoria designului” .

Obiectivele principale ale cursului „Istoria artei şi designului ² reprezintă formarea la studenţi a următoarelor abilităţi:

¨ Cunoaşterea noţiunilor generale despre istoria și teoria artelor și designului.

¨ Premisele și obiectivele evoluției artelor plastice și designului.

¨ Cunoașterea creației artiștilor reprezentativi din domeniul artelor și designului.

¨ Să aplice cunoştinţele din domeniul istoriei artelor și designului  pentru evaluarea valorilor artistice.

¨ Să definitiveze caracteristicile specifice ale fenomenelor artistice.

   ¨ Cunoaşterea fenomenelor artistice în aspectul lor social și cultural.

¨ Cunoaşterea trăsăturilor de bază ale dezvoltării fenomenului artistic în procesul său evolutiv.

Cursul este orientat spre pregătirea specialiştilor de o calificare înaltă în domeniul proiectării produselor industriale.