Conține materialele pentru școala de vară în cadrul proiectului transfrontalier CROSSCOMP.

SISTEME CAD ÎN CONFECȚII

Cursul este destinat studentilor de la ciclul II (master) programul de studii "... "  ....

Acest curs este destinat cadrelor didactice din universități, cilegii, licee sau școli  care doresc sa insuseasca metodologia crearii unui curs pe platforma  electronica de invatamant Moodle. Este descrisa metodologia și seria de pasi care trebuie  făcuți pentru a elabora arhitectura cursului, a introduce resurselor de studiu, a crea o bibliotecii de intrebari, a modela intrebările si a testele, a putea comunica  cu utilizatorii, platformei și a face raportarea rezultatelor.

Prezentul îndrumar stabileşte cadrul organizatoric şi metodic pentru desfăşurarea stagiilor de practică la Catedra Electromecanică şi Metrologie,  Facultatea de Energetică a UTM. Îndrumarul este elaborat în baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică ale studenţilor la Universitatea Tehnică a Moldovei aprobat prin Hotărîrea Senatului UTM din 30 noiembrie 2010 şi a Ghidului „Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică” elaborat în cadrul Proiectului 1444544 Tempus 2008- FR-JPHES. La elaborarea îndrumarului    s-a ţinut cont de nevoile şi aşteptările partenerilor de practică, precum şi de necesitatea realizării managementului stagiilor de practică în baza tehnologiilor informaţionale.